heal translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
heal
genezen v.
There are lives we cannot heal. Er zijn levens die we niet kunnen genezen.
Flicka helped heal my broken spirit. Flicka heeft geholpen mijn gebroken geest te genezen.
helen v.
An investigation that I believe will heal and reunite the Millennium Group. Een onderzoek zal de Millenniumgroep helen en herenigen.
My lab is the only place I might heal him. Mijn lab is de enige plaats waar ik hem misschien kan helen.
herstellen v.
The ruptured ankle ligament will heal. De dwarsruptuur van de enkelband zal zich ook wel herstellen.
He should be his body heal. Hij moet in een coma liggen, dan kan zijn lichaam herstellen.
More translations in context: genezing, healen ...
See more translations and examples in context for "heal" or search for more phrases including "heal": "to heal", "can't heal"
heal v.
genezen

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

heal, health, healthy, heavily


Advertising