he translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
he
hij
Things he wished he did differently. Dat hij de dingen anders had willen doen.
While he suffered losses, he describes making valuable gains. Terwijl hij leed verliezen, Hij beschrijft het maken van waardevolle winsten.
die
Apparently he wasn't getting the recognition he felt he deserved. Blijkbaar heeft hij niet de erkenning gekregen die volgens hemzelf verdiende.
het
I don't right care how good he is, long as he say what he's supposed to. Kan me niet schelen als hij maar het juiste zegt.
Whoever he was, he'll get what he deserves. Wie het ook gedaan heeft, hij zal zijn verdiende loon krijgen.
More translations in context: ie, hem ...
See more translations and examples in context for "he" or search for more phrases including "he": "he said", "he wants"
he pron.
hij

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Hij heeft zich gesneden
Doctor
exp.
Hij heeft koorts
Doctor
exp.
Hij krijgt geen adem
Emergencies
exp.
Hij is de baas van het hotel
Complaints
exp.
Hij heeft zijn arm bezeerd
Doctor
exp.
Hij reed te hard
Emergencies
exp.
Hij is tien jaar oud
Children
exp.
Hij kan zijn been niet bewegen
Doctor
exp.
Wanneer mag hij naar huis?
Hospital
exp.
Moet hij naar het ziekenhuis?
Doctor
exp.
Hij is er niet
Telephone and mobile
exp.
Hij is niet in orde
Doctor
***
'he' also found in translations in Dutch-English dictionary
exp.
He is out of his mind
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

he, her, hen, heal


Advertising
Advertising