harmful translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
harmful
schadelijk adj.
Most forms are annoying but not harmful. De meeste vormen zijn wel vervelend maar niet schadelijk.
May be harmful for people with phenylketonuria. Dit kan mogelijk schadelijk zijn voor patiënten met fenylketonurie.
nadelig adj.
This is harmful to the adhesion and the final end result. Dit is nadelig voor de hechting en het uiteindelijke resultaat.
gevaarlijk adj.
They said it's not harmful to humans. Het is niet gevaarlijk voor mensen.
Your love turned out to be harmful... Je liefde bleek gevaarlijk te zijn...
More translations in context: negatieve, schade ...
See more translations and examples in context for "harmful" or search for more phrases including "harmful": "harmful effects", "harmful organisms"
harmful adj.
schadelijk

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

harmful, harm, harmless, ham


Advertising