hard up translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
hard up
blut adj.
I'm hard up, and I couldn't say no. Ik ben blut en ik kon geen nee zeggen.
Then Hard Up Bank writes in his book that the amount you owe him is decreased and he decreases the amount he owes you. You see the amount disappear from your account. Bankier Blut schrijft dan in zijn boekhouding, dat het bedrag dat hij van jou tegoed heeft wordt verminderd en hij vermindert het bedrag dat jij van hem tegoed hebt. Je ziet dat bedrag van je bankrekening verdwijnen.
slecht bij kas adj.
We were always hard up, but she did her best. We zaten altijd slecht bij kas, maar zij deed haar best.
Erich is asking for a lodger because he's hard up Erich zoekt een huurder omdat hij slecht bij kas zit.
Other examples in context
Boy, these folks are sure hard up for entertainment. Als jullie vrienden komen... krijgen we ze helemaal plat.
I'm not that hard up. Zo hopeloos ben ik nog niet.
See how “hard up” is translated from English to Dutch with more examples in context
hard up adj.
slecht bij kas
[Fam.]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
adv.
hard
adj.
moeilijk
adj.
hard
n.
harde schijf
n.
appelwijn
[US]
n.
vluchtstrook
***
'hard up' also found in translations in Dutch-English dictionary
adj.
hard up [harder up, hardest up]
[Fam.];[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

hard, hardly, hard up, hairdo


Advertising