happy translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
happy
gelukkig adj.
Elizabeth and I are so happy. Weet je, we zijn gewoon zo gelukkig, ik en Elizabeth.
But the bishop wasn't happy. Maar de bisschop was er niet gelukkig mee.
blij adj.
I'm happy just to be around him. Ik word er blij van alleen al om bij hem in de buurt te zijn.
You'll awaken feeling happy and refreshed. En je ontwaakt... met een blij gevoel en, uitgerust.
tevreden adj.
You looked pretty happy on that phone. Je zag er redelijk tevreden uit op die telefoon.
Imagine how happy Darkseid will be. Stel je eens voor hoe tevreden Darkseid zal zijn.
More translations in context: vrolijk adj., fijn adj. ...
See more translations and examples in context for "happy" or search for more phrases including "happy": "happy to", "be happy"
happy adj.
gelukkig

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Gefeliciteerd!
Polite expressions
exp.
Gelukkig nieuwjaar!
Polite expressions
***
'happy' also found in translations in Dutch-English dictionary
exp.
Happy Easter!
adj.
happy [happier, happiest]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising