handy translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
handy
handig adj.
Very handy for boy-watching in Italy. Heel handig bij het jongens kijken in Italië.
It can be very handy for editing specific functions. Het kan erg handig zijn voor het wijzigen van specifieke functies.
van pas
Here's where a little research comes in handy. Hier komt een beetje onderzoek van pas.
You jest, but this atlas may soon come in very handy. Je maakt er grappen over, maar deze atlas kan binnenkort zeer van pas komen.
More translations in context: bij de hand adj., praktisch adj., nuttig adj. ...
See more translations and examples in context for "handy" or search for more phrases including "handy": "come in handy", "pretty handy"
handy adj.
handig

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

'handy' found in translations in Dutch-English dictionary
adj.
handy [handier, handiest]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

handy, hand, handle, handbag


Advertising