hands-free kit translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
hands-free kit n.
handsfree pakket

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"hands-free kit": examples and translations in context
fitting audio-systems, GPS, auto-pilot-systems, hands-free-kits, touw-coupling inbouw van audiosystemen, navigatiesystemen, parkeersensoren, hands-free-kits, trekhaken...
Is the Commission considering promoting the use of hands-free kits in order to curb the effects of warming of brain tissue resulting from excessive use of mobile phones? Overweegt de Commissie om het gebruik van "handfree kits" te promoten om zo de gevolgen van opwarming van de hersenen door overmatig gsm-gebruik in te perken?
Cables, displays, remote controls: previously, anyone on the lookout for a Bluetooth hands-free car kit had to settle for having yet another device in the interior of their vehicle. Kabels, displays, afstandsbedieningen: wie tot nu toe op zoek was naar een Bluetooth handsfree set om achteraf te installeren, moest bijna altijd genoegen nemen met een extra toestel binnen in de wagen.
Will the Commission take any additional measures to reduce exposure to potentially carcinogenic mobile devices, for example by encouraging the use of hands-free kits and moderate use of mobile phones for pre-teen children and teenagers? Zal de Commissie bijkomende maatregelen treffen om de blootstelling aan mogelijk kankerverwekkende mobiele apparaten te verminderen, bijvoorbeeld door het aanmoedigen van het gebruik van handsfree-kits en gematigd gebruik van mobiele telefoons voor jonge kinderen en tieners?
The additional charging function offered by the universal cradle ensures unlimited use during your trip. It is almost impossible to conceive of any more comfort or quality with an upgrade to a Bluetooth hands-free car kit. Een extra laadfunctie van de universele houder zorgt ervoor dat de app tijdens de rit zonder tijdsbeperking kan worden ingezet. Nog meer comfort en kwaliteit kan men zich bij een after sales Bluetooth handsfree set nauwelijks nog voorstellen.
HANDS-FREE CELLULAR PHONE KIT - BASE HANDENVRIJE GSM KIT - BASIS
See how “hands-free kit” is translated from English to Dutch with more examples in context
Collaborative Dictionary     English-Dutch
adj.
handsfree
n.
pakket
n.
reparatieset
n.
EHBO-doos
exp.
Mag ik een reparatieset?
Cycling
exp.
Hebt u een reparatieset?
Cycling
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising