handle translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
handle
regelen v.
Thank you for helping Gemma handle everything. Bedankt dat jullie Gemma hebben geholpen alles te regelen.
afhandelen v.
You two can handle the official bureau response. Jullie twee kunnen het officiele deel van het Bureau afhandelen.
doen
Then we handle the babysitting, women and everything. En dan doen we alles samen, babysitten, vrouwen en de rest.
More translations and examples : wel aan, handvat nn.
Danny couldn't handle losing another brother. Danny zou het niet aankunnen om nog een broer te verliezen.
Be reasonable and let justice handle this problem. Wees redelijk, en laat de wet dit probleem oplossen.
You can barely handle a scooter. Jij kunt net aan met een scooter omgaan.
See more translations and examples in context for "handle" or search for more phrases including "handle": "to handle", "can't handle"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
handgreep
v.
omgaan met
n.
hendel
n.
deurknop
exp.
De kruk is losgekomen
Complaints
exp.
De deurkruk is losgekomen
Complaints
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

handle, hand, handlebars, handy


Advertising