half translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
half
half adj./adv.
These guys are half your size. Die jongens zijn half zo groot als jullie.
Last half year a lot has happened. Er is het afgelopen half jaar ontzettend veel gebeurd.
helft n.
Meet my better half, Roberta. Maak kennis met mijn betere helft, Roberta.
The other half pays me for protection. Ik werk voor half Silicon Valley, de andere helft betaald mij voor bescherming.
More translations and examples : halven
You spend half your life breathing underwater. Je besteedt de helft van je leven met ademen onder water.
Harrison's outgrown half these toys. Harrison wordt te groot voor de helft van dit speelgoed.
See more translations and examples in context for "half" or search for more phrases including "half": "half of", "half a"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
adv.
half
n.
helft
adj.
half
n.
halfpension
[UK]
n.
halfuur
[US]
exp.
Het is half drie
Time
exp.
Wat kost halfpension?
Hotel
exp.
Het is bijna half drie
Time
exp.
Ik wil graag een reservering voor 2 personen maken voor half acht
Reserving a table
***
'half' also found in translations in Dutch-English dictionary
n.
half [halves]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising
Advertising