haddock translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
haddock
schelvis nm.
The cod and haddock we scoff with chips are plummeting. Van kleine vis, tot de kabeljauw en schelvis die we bij onze frietjes eten.
Sole, haddock and oysters were also fished. Er werd ook gevist op tong, schelvis en oesters.
schelvissen
The thought of being nibbled by haddock and carp... Ik hoop dat we niet zinken... en opgegeten worden door karpers en schelvissen.
Young haddock live in the water column where they feed on small larvae floating in the water. Jonge schelvissen leven in de waterkolom waar ze kleine larfjes vangen die in het water zweven.
schelvis-
Therefore, the conservation of haddock and whiting stocks in the Celtic Sea require immediate action. Bijgevolg vergt de instandhouding van de schelvis- en wijtingbestanden in de Keltische Zee onmiddellijk optreden.
With recent high recruitment in both haddock and whiting stocks in the Celtic Sea, discarding is expected to get worse this year. Als gevolg van de recente hoge recruteringsniveaus bij zowel het schelvis- als het wijtingbestand in de Keltische Zee zal dit jaar waarschijnlijk nog meer worden teruggegooid.
More translations in context: hete kip, Haddock ...
See how “haddock” is translated from English to Dutch with more examples in context
haddock n.
schelvis

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

'haddock' found in translations in Dutch-English dictionary
nm.
haddock [haddock]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising