go through translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
go through
meemaken v.
You will never go through that again. Je zult dat nooit meer meemaken.
None of us want to go through What happened at sectionals again. Niemand van ons wil nogmaals meemaken wat bij sectionals gebeurde.
doormaken v.
We'll go through something very hard right now. We gaan nu iets heel moeilijks doormaken.
I can't go through this with you again. Ik kan dit niet nog eens met jou doormaken.
More translations and examples : doorgaan v., doorlopen v., doornemen
They will go through bone like butter. Ze bijten door botten heen alsof het boter is.
Missions too grisly to go through legitimate channels. Missies te gruwelijk om via de legitieme kanalen te laten gaan.
See more translations and examples in context for "go through" or search for more phrases including "go through": "go through with", "can't go through"
go through v.
doormaken

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
prep.
door
exp.
Mag ik even langs?
Tube
exp.
Ik kom er niet door
Telephone and mobile
v.
gaan
v.
zullen
v.
voorbijgaan
v.
omhooggaan
***
'go through' also found in translations in Dutch-English dictionary
v.
go through [goes through, going through]
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising
Advertising