go past translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
go past
gepasseerd
We will initiate mentaglion surge once we go past the only moon on this planet. We starten de mentaglion... zodra we de enige maan van deze planeet gepasseerd zijn.
passeer
After I go past him, he'll come out with his back to you. Als ik hem passeer, staat hij met zijn rug naar je toe.
After about 90 days the river begins bide curves and I go past several tributaries. Na ongeveer 90 dagen beginnen de rivier Bide bochten en passeer ik een aantal zijrivieren.
Other examples in context
I go past the Indian place every day. Ik kom dagelijks langs die Indische eettent.
I think we should go past Birmingham to some place warm. Ik denk dat we Birmingham voorbij moeten gaan, daar waar het warm is.
Sometimes you have to go past the smaller minds. Soms moet je die negeren en gaan naar iemand die hoger staat.
See more translations and examples in context for "go past" or search for more phrases including "go past": "let go of the past"
go past v.
ergens langsgaan

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
prep.
voorbij
n.
verleden
prep.
over
[UK]
adj.
vroeger
v.
gaan
v.
zullen
exp.
Het is tien over twee
Time
***
'go past' also found in translations in Dutch-English dictionary
v.
go past [goes past, going past]
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

past, paste, pasta, pastry


Advertising
Advertising