glory translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
glory
glorie nf.
Witness the wonders of an ancient glory. Wees getuige van de wonderen van een oude glorie.
No faded glory, everything looked neat. Geen vergane glorie, alles zag er netjes uit.
heerlijkheid nf.
Leonard, prepare to be humbled and weep at the glory of my genius. Leonard, bereiden worden vernederd en huilen op de heerlijkheid van mijn genialiteit.
To him, be glory forever. Voor hem heerlijkheid in der eeuwigheid.
eer nmf.
That way you get all the glory. Op die manier krijgen jullie zelf alle eer.
I despise wealth but not glory. Ik veracht rijkdom, maar respecteer eer.
More translations in context: roem nm., beroemdheid nf. ...
See more translations and examples in context for "glory" or search for more phrases including "glory": "glory days", "former glory"
glory n.
glorie

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

'glory' found in translations in Dutch-English dictionary
nf.
glory [glories]
[US]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

glory, gloomy, glorious, go


Advertising