get in translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
get in
naar binnen
You can't get in without a ticket. U kunt niet naar binnen zonder kaartje.
I can totally get in through the skylight. Ik kan via het dakraam naar binnen.
krijgen v.
Because of my record, I'd probably get in more trouble. Vanwege mijn strafblad, zou ik waarschijnlijk meer problemen krijgen.
In case some of them get in. In het geval dat een aantal van hen krijgen.
More translations and examples : instappen v., komen v., ga naar
But she did get in that car. Ik moest haar vandaag onder mijn jas verstoppen om haar in de auto te krijgen.
Maybe we should get in some. Misschien moesten we ons maar aansluiten bij eentje.
See more translations and examples in context for "get in" or search for more phrases including "get in": "to get in", "get in there"
get in v.
binnenkomen

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
v.
komen
v.
worden
v.
krijgen
v.
halen
v.
goed opschieten met
[UK]
v.
opstaan
v.
weggaan
***
'get in' also found in translations in Dutch-English dictionary
v.
get in [gets in, getting in]
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

get, gents, get in, get on


Advertising
Advertising