gentleman translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
gentleman
heer nm.
You look a proper gentleman for once. Je ziet er voor de verandering uit als een fatsoenlijke heer.
Angry-looking Chinese gentleman on the front. Een kwaad kijkende Chineze heer aan de voorkant.
man nm.
André, the gentleman from Italy. André, de man van Italië is er.
Alex, this gentleman called the police. Alex, dat is de man die de politie gebeld heeft.
meneer nm.
This gentleman needed some rocks shlfted... Deze meneer wou graag wat stenen hebben verplaatst...
The gentleman was making some adjustments. Meneer was bezig zijn ontwerp uit te testen.
More translations in context: gentleman nm., mijnheer nm. ...
See more translations and examples in context for "gentleman" or search for more phrases including "gentleman": "ladies and gentleman", "a perfect gentleman"
gentleman n.
gentleman

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

'gentleman' found in translations in Dutch-English dictionary
nm.
gentleman [gentlemen]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

gentleman, gentle, gently, gene


Advertising