gear translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
gear
spul nn.
Charles, this gear is getting heavier. Charles, het spul wordt sterker.
vistuig nn.
More selective gear was available which should have been promoted instead. In plaats daarvan had juist het gebruik van meer selectief vistuig, dat destijds ook al aanwezig was, moeten worden bevorderd.
Drift lines should be excluded from the gear types subject to the fishing effort limits when this gear type is not used to catch cod. Drijvende beugen moeten worden uitgesloten van de soorten vistuig waarop de beperkingen van de visserijinspanning betrekking hebben wanneer dat vistuig niet voor de kabeljauwvangst wordt gebruikt.
versnelling nf.
Europe is stuck in second gear. Europa is in de tweede versnelling blijven steken.
Sometimes third gear sticks a little. Soms blijft de derde versnelling een beetje hangen.
More translations and examples : uitrusting nf., landingsgestel nn.
Freewheel gear not yet hardened nor ground. Het vrijlooptandwiel, hier nog niet gehard en geslepen.
See more translations and examples in context for "gear" or search for more phrases including "gear": "fishing gear", "gear up"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
uitrusting
n.
versnelling
n.
versnellingspook
n.
versnellingspook
[UK]
exp.
De versnelling werkt niet
Cycling
exp.
De versnelling doet het niet
Breakdown
exp.
Heeft de fiets versnellingen?
Cycling
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising