gaze translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
gaze
blikken
I have a morbid fear of the public gaze. Ik heb een ziekelijke angst voor de starende blikken van mensen.
Antisocial tendencies include gaze avoidance and obsessive verbal memory. Antisociale neigingen waaronder blikken vermijden en een obsessief verbaal geheugen.
staren v.
One shouldn't gaze too long. Je kunt niet te lang staren.
While they gaze about the village. Terwijl ze staren in het dorp...
kijken v.
We'll gaze into the crystal. Doe ze maar weer open, dan gaan we in de bol kijken.
Peasants should never meet the gaze of their betters. Boeren horen hun meerderen niet aan te kijken.
More translations in context: vergapen, Gaze ...
See more translations and examples in context for "gaze" or search for more phrases including "gaze": "gaze upon", "gaze at"
gaze v.
staren

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

gaze, gale, game, gate


Advertising