garters translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
garters
kousenbanden
Even the garters on his socks were diamond studded! Zelfs de kousenbanden, op zijn sokken waren met diamanten bezet!
You in your halo and me in my pretty red garters. Jij in je rechtvaardigheid en ik in mijn mooie rode kousenbanden.
jarretels
You're the prettiest woman that ever wore garters and crossed her legs. Je bent de knapste vrouw die ooit haar benen kruiste in jarretels.
I would have lent you my garters on asking. Ik zou je mijn jarretels geleend hebben, als je het had gevraagd.
sokophouders
Hair clippings, snuff boxes, garters, cravat pins. Stukjes haar, snuifdozen, sokophouders, dasspelden.
Here, I hope you have your garters from last night. Hopelijk heb je je sokophouders nog.
See how “garters” is translated from English to Dutch with more examples in context
garters npl.
bretels
[US]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

garters, gate, grate, gardener


Advertising