gallery translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
gallery
galerie nf.
Bruton Street is perfect for the gallery. Bruton Street zou perfect zijn voor de galerie, omdat het heel centraal ligt.
We should visit Madeleine's gallery. We moeten Madeleine's galerie eens bezoeken en Joshua's werken bekijken.
galerij nf.
Anyone else associated with the gallery. Iedereen die nog banden heeft met de galerij.
Failed to upload photo into remote gallery. Uploaden van een foto naar de galerij op afstand is mislukt.
gallerij
It's just in the wrong gallery. Het is alleen de foute gallerij.
Everything goes through the gallery, even if they come to your studio. Alles gaat via de gallerij, zelfs als ze naar je studio komen.
More translations in context: museum nn., gallerie ...
See more translations and examples in context for "gallery" or search for more phrases including "gallery": "art gallery", "shooting gallery"
gallery n.
galerie
[UK]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
kunstgalerie
***
'gallery' also found in translations in Dutch-English dictionary
nf.
gallery [galleries]
[UK]
nf.
art gallery [art galleries]
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

gallery, gale, gallop, gambler


Advertising