financial year translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
financial year
begrotingsjaar
Clearly we have questions about the 1997 financial year. Het is duidelijk dat we vraagtekens kunnen zetten bij dit begrotingsjaar 1997.
I feel that before us are two sound documents which identify precisely what the budgetary priorities should be for the coming financial year. Naar mijn mening hebben wij hier te maken met twee goede documenten, omdat ze de spijker op de kop slaan en precies aangeven welke prioriteiten de begroting voor het komende begrotingsjaar moet hebben.
boekjaar nn.
The financial year ends on 31 December. Het boekjaar wordt afgesloten op 31 december.
Air Malta's financial year starts on 1 April. Het boekjaar van Air Malta begint op 1 april.
financiële jaar
I supported the European Union budget for the financial year 2010. Ik heb vóór de begroting van de Europese Unie voor het financiële jaar 2010 gestemd.
Sum of the claims paid in respect of the financial year and the provision for claims for that financial year, minus the provision for claims for the preceding financial year. Saldo van de uitbetaalde schaden met betrekking tot het financiële jaar en de voorziening voor schaden voor dat financiële jaar, minus de provisie voor schaden voor het voorafgaande financiële jaar.
More translations in context: financieel jaar, balansjaar ...
See more translations and examples in context for "financial year" or search for more phrases including "financial year": "each financial year", "during the financial year"
financial year n.
boekjaar

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
adj.
financieel
n.
jaar
n.
Nieuwjaar
exp.
dit jaar
Days/Months/Seasons
n.
schrikkeljaar
exp.
vorig jaar
Days/Months/Seasons
exp.
volgend jaar
Days/Months/Seasons
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising