film translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
film
film nm.
I knew this film would be misunderstood. Ik wist dat de film verkeerd begrepen zou worden.
This is top-secret film, Munroe. Dit is een strikt geheime film, Munroe.
filmen
There's always more dolphins to film. Er zijn altijd nog wel dolfijnen om te filmen.
You can film the gravestone but you mustn't film me. Je kunt de grafsteen filmen, maar je moet mij niet te filmen.
folie nf.
Cover with plastic film so that the film touches the glaze. Dek ze af met plastiek folie zodat de folie raakt de glazuur.
Since second grade film is not directly comparable to first grade film, sales of second grade film were excluded from the calculation of normal value. Aangezien folie van tweede kwaliteit niet rechtstreeks kan worden vergeleken met folie van eerste kwaliteit, werd de verkoop van folie van tweede kwaliteit van de berekening van de normale waarde uitgesloten.
More translations in context: filmpje, gefilmd ...
See more translations and examples in context for "film" or search for more phrases including "film": "film-coated", "film-coated tablets"
film n.
film

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
filmster
[UK]
n.
horrorfilm
[UK]
exp.
Het rolletje zit vast
Repairs
exp.
Mag ik hier filmen?
Sightseeing and tourist office
exp.
Een kleurenrolletje alstublieft
Photos
exp.
Hoe laat begint de film?
Cinema
exp.
Welke film draait er in de bioscoop?
Cinema
exp.
Kunt u dit rolletje voor mij ontwikkelen?
Photos
exp.
Ik heb een kleurenrolletje voor deze camera nodig
Photos
exp.
Waar kunnen we een film kijken?
Entertainment
exp.
Zijn er ook films in het Engels?
Cinema
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

film, film star, file, fill


Advertising
Advertising