fifteen translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
fifteen
vijftien num./num.
Ability to Add Edit Delete fifteen different user defined property maintenance catagories. Mogelijkheid om toe te voegen Bewerken Verwijderen vijftien verschillende door de gebruiker gedefinieerde eigenschap onderhoud categorieën.
Academics from Erasmus University obtained two of the fifteen grants. Wetenschappers van de Erasmus Universiteit haalden twee van de vijftien beurzen binnen.
More translations in context: vijftiende , nog 15, vijftienen ...
See more translations and examples in context for "fifteen" or search for more phrases including "fifteen": "fifteen years", "fifteen minutes"
fifteen num.
vijftien

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

fifteen, fifteenth, fifty, fifth


Advertising