fibreglass translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
fibreglass
glasvezel nf.
I wonder if he realises that his dinner tonight is a fibreglass model. Ik ben benieuwd of hij realiseert dat zijn diner vanavond een glasvezel model is.
Suitable for heavier fibreglass kayaks and canoes. Geschikt voor zwaardere kajaks en kano's van glasvezel.
fiberglas
I worked with fibreglass in factory. Ik heb met fiberglas in de fabriek gewerkt.
1302 GALLOPER Completely built in fibreglass and metal. Low maintenance. 1302 GALOPAAN MOLEN Geheel geconstrueerd in fiberglas en metaal. Weinig onderhoud.
polyester
The price/quality ratio for the Burton fibreglass is very high. De prijs/kwaliteit verhouding van het polyester van de Burton is zeer hoog.
The body and other parts are produced in the Czech Republic at a factory specialized in the production of fibreglass parts. De body en andere delen worden gemaakt in Tsjechië bij een fabriek die gespecialiseerd is in het maken van polyester onderdelen.
More translations in context: glasfiber, glasvezelversterkte kunststof ...
See how “fibreglass” is translated from English to Dutch with more examples in context
fibreglass n.
glasvezel
[UK]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising