felt-tip pen translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
felt-tip pen
viltstift n.
I need a felt-tip pen and some paper. Oké, ik heb een viltstift en papier nodig.
What about it? It's in felt-tip pen. Het is geschreven met een viltstift.
stift
I've counted it, and I'm now marking the bills... in the upper left-hand corner in the second zero with a green felt-tip pen. Ik heb het geteld... en ik merk de biljetten linksboven met een groene stift.
A spectator picks a card and - taking care that no one sees it - puts it, face down, on the conjuring table. Whip out a felt-tip pen and begin, on the back of a randomly-chosen card, to make a sketch. Een toeschouwer kiest een kaart en legt die, zonder dat iemand ze ziet, met de beeldzijde naar onder op tafel. Je haalt een stift boven en begint op de achterkant van een lukraak gekozen kaart een tekening te maken.
Other examples in context
It's a personalised felt-tip pen. Het is een persoonlijke felt-tip pen.
Could I have the green felt-tip pen? Herr Raab, mag ik de groene viltstift even?
See how “felt-tip pen” is translated from English to Dutch with more examples in context
felt-tip pen n.
viltstift
[US]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
viltstift
[UK]
n.
pen
n.
penvriend
[US]
n.
vulpen
n.
balpen
[US]
n.
Biro®
[US]
exp.
Kunt u me even een pen lenen?
Hostel
***
'felt-tip pen' also found in translations in Dutch-English dictionary
n.
felt-tip pen [felt-tips]
[US]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising
Advertising