felt translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
felt
voelde
Robin felt remorse, and yet... Robin voelde medelijden, maar het enige wat ze kon...
I felt there was chemistry between us. Ik voelde een klik tussen ons, maar dat voel ik bij veel vrouwen.
gevoeld pp.
It must have felt like visiting another planet. Het moet zich wel gevoeld hebben alsof het een andere planeet bezocht.
I had never felt so confident. Ik had me nog nooit zo zelfverzekerd gevoeld.
vond
He felt that the more people looking... Hij vond dat, hoe meer mensen er zochten...
More translations in context: was nm., dacht ...
See more translations and examples in context for "felt" or search for more phrases including "felt": "never felt", "just felt"
felt n.
vilt

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

'felt' found in translations in Dutch-English dictionary
v.
feel [felt]
vt.
feel [felt]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising