feasible translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
feasible
haalbaar adj.
Basically these demanding requirements catalog was hardly feasible. In principe is deze hoge eisen catalogus was nauwelijks haalbaar.
Whenever feasible, one should always try to eat the rude. Wanneer haalbaar, moet men altijd proberen de wortel te eten.
mogelijk adj.
Several project options may be feasible. Er zijn wellicht verschillende opties van een project mogelijk.
COLONEL: And this shaft simply isn't feasible. En de schacht is gewoonweg niet mogelijk.
uitvoerbaar adj.
The new technology and registrations also make the policies really feasible. De nieuwe technieken en registraties maken het beleid ook echt uitvoerbaar.
Both are therefore quite 'feasible'. Beide zijn bijgevolg 'uitvoerbaar'.
More translations in context: realiseerbaar adj., doenbaar adj. ...
See more translations and examples in context for "feasible" or search for more phrases including "feasible": "technically feasible", "economically feasible"
feasible adj.
uitvoerbaar

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising