faulty translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
faulty
defecte
Find faulty insulation in process pipes or other insulated processes. Het opsporen van defecte isolatie in procesbuizen en -leidingen of andere geïsoleerde processystemen.
We can hardly be held responsible if we're given faulty cables. Wij zijn niet verantwoordelijk als we defecte kabels krijgen.
gebrekkig adj.
Three cheers for incompetence and faulty equipment. Driewerf hoera voor de incompetentie en het gebrekkig materiaal.
I had no idea they were faulty. Ik had er geen idee van dat ze gebrekkig waren.
defect adj.
Nothing indicates that the pump itself was faulty. Er zijn geen aanwijzingen dat de pomp zelf defect was.
It looks like a faulty electrical cord. Het lijkt als een defect elektrisch snoer.
More translations in context: fout adj., foutief adj. ...
See how “faulty” is translated from English to Dutch with more examples in context
Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Advertising