fair translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
fair
eerlijk adj.
It is not fair vis-à-vis other visitors. Het lijkt me niet eerlijk tegenover de normale bezoekers.
Young Dale is continually refusing to play fair. De jonge Dale weigert continu om het eerlijk te spelen.
fair
Every suspect deserves a fair trial. Iedere verdachte heeft recht op een fair proces.
Even suspected criminals are entitled to fair trials. Zelfs criminelen waartegen verdenkingen bestaan hebben recht op een proces, op een fair trial.
More translations and examples : reële, redelijk adj., billijke
Just won blue ribbon at the fair. Het won zojuist een blauwe band op de tentoonstelling.
I know nothing is fair Jeremy. Ik weet dat alles oneerlijk is, Jeremy.
See more translations and examples in context for "fair" or search for more phrases including "fair": "fair to", "fair value"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
adj.
lichtgekleurd
adj.
redelijk
n.
kermis
***
'fair' also found in translations in Dutch-English dictionary
adj.
fair [fairer, fairest]
adj.
fair [fairer, fairest]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

fair, fairy, fairly, far


Advertising