fade translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
fade
vervagen v.
And your beauty will fade within weeks. En je schoonheid zal in enkele weken tijd vervagen.
But our memory will neither blur, nor fade. En onze herinneringen zullen nummer vervagen.
verdwijnen v.
Guys like this don't just fade quietly into the twilight. Gasten als hij verdwijnen niet zomaar in de Twilight.
That we would fade from memory, forsaken by history. Dat we zouden verdwijnen uit het geheugen, verlaten door de geschiedenis.
fade
Slight fade on the marker but nothing significant. Lichte fade op de marker maar niets belangrijke.
Hence, high performance cars employ ceramic coated discs for increased friction and near zero fade resistance. Vandaar, high performance auto's in dienst ceramisch gecoate schijven voor de toegenomen wrijving en in de buurt van nul fade weerstand.
More translations in context: verbleken v., verwelken v. ...
See more translations and examples in context for "fade" or search for more phrases including "fade": "fade away"
fade v.
verdwijnen

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

fade, face, fake, fame


Advertising