facial translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
facial
gezicht nn.
His facial injuries weren't from the bombs. De verwondingen in zijn gezicht waren niet van de bommen.
Yes. Betrayed by a faint facial tremor. Ja, u verraadde uzelf door een kleine trilling in uw gezicht.
gezichtsbehandeling nf.
Maggie, we're sending the photos to run on facial recon. Maggie, sturen we de foto's op te draaien gezichtsbehandeling recon.
Then the headache, facial at Pepe. Dan is het hoofdpijn, gezichtsbehandeling bij Pepe.
gezichts- adj.
No luck with facial or fingerprint identification. Geen geluk met gezichts- of vingerafdruk herkenning.
More translations and examples : gezichts-en, gelaat
Run facial recognition of Navy veterans. Trek het na met de gezichtsherkenning onder de navy veteranen.
See more translations and examples in context for "facial" or search for more phrases including "facial": "facial recognition", "facial hair"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
adj.
gezichts-
n.
gezichtsbehandeling
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

facial, fail, facilities, fatal


Advertising