engaged tone translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
engaged tone n.
bezettoon

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"engaged tone": examples and translations in context
The delegations are actively engaged - as am I in my delegation for relations with the Czech Republic - but it is clear that there is often a pronounced schoolmasterish tone to our dealings with one another. De delegaties leveren goed werk - ik doe dat in mijn delegatie voor de Tsjechische Republiek - maar wij gedragen ons vaak als schoolmeesters.
The on-demand boost function is great for kicking up the volume for solos or reducing the volume for heavy strumming, and it even includes an adjustable tone control for changing the sound when engaged. De boostfunctie is geweldig voor het opdrijven van het volume tijdens solo's of om het volume te verminderen tijdens hevige strumming. Er is zelfs een aanpasbare tone control voorzien, om de sound te regelen wanneer de boost functie actief is.
In the light of all this the European Union is talking in theoretical, even angelic tones, while all the time it too is engaged in exploiting Africa's natural resources. In de tussentijd spreekt de Europese Unie op theoretische en zelfs verheven toon, terwijl zij zich net zo goed schuldig maakt aan het uitbuiten van Afrika's natuurlijke hulpbronnen.
It's important to stay updated about what is happening on your page and what the general tone is. Whether negative or positive, make sure to stay engaged with your Google+ page by responding to comments. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de gebeurtenissen en de algemene sfeer op uw pagina. Of deze nu negatief of positief is, zorg ervoor dat u betrokken blijft bij uw Google+ pagina door reacties niet onbeantwoord te laten.
See how “engaged tone” is translated from English to Dutch with more examples in context
Collaborative Dictionary     English-Dutch
adj.
betrokken
[Liter.]
exp.
Ik ben verloofd
Making friends
exp.
Het nummer is in gesprek
Telephone and mobile
n.
kiestoon
[US]
n.
kiestoon
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising