enemy translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
enemy
vijand nm.
We're like allies facing an insuperable enemy. We zijn als bondgenoten die geconfronteerd worden met een onoverkomelijke vijand.
Your daughter's unit encountered the enemy. De eenheid waar uw dochter in zat kwam de vijand tegen.
vijandelijk adj.
This is an unsanctioned and dangerous mission into enemy territory. Dit is een niet toegestane en gevaarlijke missie... in vijandelijk gebied.
Unless biometric software identifies enemy contact. Tenzij biometrische software aangeeft dat het vijandelijk is.
vijandig adj.
For your work on neutralizing an enemy spy. Voor je werk over het neutraliseren van een vijandig spion.
More translations in context: tegenstander nm., Enemy ...
See more translations and examples in context for "enemy" or search for more phrases including "enemy": "worst enemy", "common enemy"
enemy n.
vijand

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

'enemy' found in translations in Dutch-English dictionary
nm.
enemy [enemies]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

enemy, energy, envy, economy


Advertising