encouraging translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
encouraging
bemoedigend adj.
It is encouraging that Prime Minister Orbán himself will participate. Het is bemoedigend dat minister-president Orbán daar zelf bij aanwezig zal zijn.
This is an encouraging example for further similar cooperation. Dit is een bemoedigend voorbeeld voor verdere samenwerking van deze aard.
stimuleren
It's about encouraging the clients to embrace new merchandise. Het gaat om het stimuleren van de klanten om nieuwe merchandise te omarmen.
And they're encouraging him to have biblical his sister. En ze stimuleren hem om bijbelse relaties aan te gaan... met zijn zuster.
bemoedigende
Recently, there have been some encouraging signals. We hebben de laatste tijd een paar bemoedigende signalen ontvangen.
More translations and examples : aanmoedigen, bevorderen
There are ways of encouraging such sympathy. Er zijn manieren om een dergelijke welwillendheid aan te moedigen.
See more translations and examples in context for "encouraging" or search for more phrases including "encouraging": "with a view to encouraging", "aimed at encouraging"
encouraging adj.
bemoedigend

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising