employment translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
employment
werkgelegenheid nf.
Denying the opportunities of employment, security. Het ontkennen van de mogelijkheden van werkgelegenheid, veiligheid.
The objective of full employment has been abandoned. Men heeft het doel van de volledige werkgelegenheid over boord gegooid.
werk nn.
Voluntary activity is not intended to replace employment. Het is niet de bedoeling dat vrijwilligerswerk in de plaats komt van betaald werk.
That his employment here was terminated. Dat hij z'n werk hier als beëindigd kon beschouwen.
More translations in context: baan nm., arbeid nm., tewerkstelling n. ...
See more translations and examples in context for "employment" or search for more phrases including "employment": "employment and social", "growth and employment"
employment n.
betaald werk

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
arbeidsbureau
[US]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising