electorate translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
electorate
kiezer nmf.
I, like many others, cannot explain to the electorate that monthly journeys between Brussels and Strasbourg are necessary. Ik, en velen met mij, kunnen echter niet aan de kiezer uitleggen dat maandelijks heen en weer gereisd moet worden tussen Brussel en Straatsburg.
Elected persons do make mistakes but the electorate will vote them out. Gekozen types kunnen ook fouten maken. Dan worden ze door de kiezer afgerekend.
electoraat nn.
There's nothing that's more important in a democracy than a well-informed electorate. Het belangrijkste in een democratie is een goed geïnformeerd electoraat.
We're looking at an electorate that's older and more conservative. We zien een electoraat dat ouder en conservatiever is.
More translations and examples : kiesgerechtigden, keurvorsten, keurvorstendom nn.
Rejection of referendums reflects fear of the electorate. Afwijzing van referenda is een uiting van angst voor de kiezers.
Not one conviction because they are protected by white officials chosen by an all-white electorate. Niet één veroordeling, omdat ze beschermd worden door... blanke ambtenaren die gekozen zijn door blanke kiezers.
See more translations and examples in context for "electorate" or search for more phrases including "electorate": "irish electorate"
electorate n.
kiezers

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising