efficient translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
efficient
efficiënt adj.
Dolphins are pretty efficient at mating. De dolfijnen zijn vrij efficiënt bij het koppelen.
Mechanically efficient and quite human looking. Mechanisch efficiënt, en ze zien er menselijk uit.
doeltreffend adj.
Publicity is an efficient tool for combatting excess bureaucracy. De transparantie is een doeltreffend wapen tegen de uitwassen van de bureaucratie.
It's always such a... brutally efficient process to. Het is altijd zo'n... wreed doeltreffend proces om te zien.
doelmatig adj.
It would be efficient, transparent and accessible. Dan zou zij pas doelmatig, transparant en toegankelijk zijn.
The envisaged model reflects the current practice which proved efficient. Het beoogde model is in overeenstemming met de huidige gang van zaken, die doelmatig is gebleken.
More translations in context: effectief adj., efficiëntie ...
See more translations and examples in context for "efficient" or search for more phrases including "efficient": "more efficient", "efficient use"
efficient adj.
efficiënt

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising