effectively translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
effectively
effectief adv.
The Office must have the resources to operate effectively. Het bureau moet de middelen krijgen om effectief te kunnen werken.
Elcometer's CoverMaster software will manage your data efficiently and effectively. Met de Covermaster software van Elcometer beheert u uw gegevens efficiënt en effectief.
daadwerkelijk adv.
Amount effectively granted by the Irish authorities in brackets. Daadwerkelijk door de Ierse autoriteiten verstrekte bedrag tussen (haakjes).
Passengers should be able to effectively compare tariffs between airlines. De passagiers moeten in staat worden gesteld om de tarieven van luchtvaartmaatschappijen daadwerkelijk te vergelijken.
efficiënt adv.
Only thus will it be addressed effectively. Alleen op die manier kan de plaag efficiënt worden bestreden.
These measures help combat pirating and counterfeiting effectively. Deze maatregelen zijn bedoeld om efficiënt te kunnen optreden tegen vervalsingen en piraterij.
More translations in context: doeltreffende wijze, feitelijk adv. ...
See more translations and examples in context for "effectively" or search for more phrases including "effectively": "work effectively", "effectively implemented"
effectively adv.
effectief

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising