educational translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
educational
educatieve
Official institution, with emphasis on work oriented productive through educational projects. Officiële instantie, met de nadruk op werk gerichte productieve door middel van educatieve projecten.
Accompanying educational measures may involve also parents and teachers. Bij begeleidende educatieve maatregelen mogen ook ouders en onderwijzend personeel worden betrokken.
onderwijs
These reports also point to the development of educational content. Verder verwijzen deze verslagen naar de ontwikkeling van inhoud voor het onderwijs.
The second category concerns educational, health and housing measures. Een tweede categorie maatregelen betreft het onderwijs, de gezondheidszorg en huisvesting.
educatief adj.
Logisim An educational tool for designing and simulating digital logic circuits. Logisim Een educatief hulpmiddel voor het ontwerpen en simuleren van digitale logische schakelingen.
Well, my time with April was very educational. Nou, m'n tijd met April was erg educatief.
More translations in context: leerzaam adj., onderwijs- adj. ...
See more translations and examples in context for "educational" or search for more phrases including "educational": "educational institutions", "educational establishments"
educational adj.
onderwijs-

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising