economy class translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
economy class
economy class
Always a problem in the narrow space in economy class. Dat is altijd moeilijk in de te krappe economy class.
We have space For you in the economy class. We hebben veel ruimte in Economy Class.
economyclass nm.
Anyone who believes that Economy Class is adequate to his needs on short-haul flights should naturally fly Economy. Iedereen die vindt dat economyclass voldoende in zijn behoeften voorziet op korteafstandsvluchten, die moet economyclass vliegen.
According to LOT's market research, passengers of its economy class are not likely to oppose other paid services, apart from luggage fee (which LOT does not intend to introduce). Volgens marktonderzoek door LOT is het onwaarschijnlijk dat passagiers in economyclass zich tegen andere betaalde diensten zullen verzetten, met uitzondering van een bagagevergoeding (die LOT niet van plan is in te voeren).
economy klasse
Passengers travelling with the major - mainly European - airlines have repeatedly complained about the restricted space available in economy class. Passagiers die reizen met de grote - voornamelijk Europese - luchtvaartmaatschappijen hebben dikwijls geklaagd over de beperkte ruimte die beschikbaar is in de economy klasse.
The invitation will include a round trip flight (economy class), transfers to and from the airport, hotel accommodations and dinners for a maximum value of 2.000 EUR per person. De uitnodiging bestaat uit een retour vlucht (economy klasse), transferten van en naar de luchthaven, hotel en diner's, voor een maximale waarde van 2.000 EUR per persoon.
More translations in context: toeristenklasse, goedkoopste klasse ...
See how “economy class” is translated from English to Dutch with more examples in context
economy class n.
economyclass

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
economie
n.
klas
n.
avondcursus
[US]
n.
tweede klas
n.
avondcursus
[UK]
n.
businessclass
exp.
Een eersteklas cabine
Buying tickets
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising