easygoing translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
easygoing
relaxte
I don't understand how a boy who was so young and easygoing could... Ik snap niet hoe zo'n jonge, relaxte knul...
We have a welcoming staff with useful advices and easygoing atmosphere, common room where you can exchange your experiences, watch TV, talk and eat. We hebben een gastvrije personeel met nuttige adviezen en relaxte sfeer, een gemeenschappelijke ruimte waar u kunt uw ervaringen uitwisselen, tv kijken, praten en eten.
meegaand
Where people are... easygoing and... sincere. Waar mensen meegaand en oprecht zijn.
She had been a bright, easygoing girl. Ze was een schrander, meegaand meisje.
makkelijk in de omgang
I consider myself a friendly person and easygoing. I try to help others when possible. Ik beschouw mezelf een vriendelijke iemand en makkelijk in de omgang. Ik probeer anderen te helpen als dat mogelijk is.
I'm easygoing. I like maintaining myself in shape so I go to the gym in my spare time. I study aesthetic medicine. Ik ben makkelijk in de omgang. Ik hou mezelf graag in vorm, dus ik ga naar de sportschool in mijn vrije tijd. Ik studeer esthetische geneeskunde.
More translations in context: ongedwongen adj., relaxed adj. ...
See how “easygoing” is translated from English to Dutch with more examples in context
easygoing adj.
relaxed
[US]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising