easily translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
easily
gemakkelijk adv.
I could easily hire a private detective. Ik kan gemakkelijk een privé Inspecteur inhuren, zoals ik eerder al eens deed.
Behavioural evidence is easily dismissed in court. Bewijs van goed gedrag wordt gemakkelijk afgewezen in de rechtszaal.
makkelijk adv.
He could have easily introduced the heparin. Hij kan er makkelijk de heparine aan toegevoegd hebben.
I can easily defeat any puny drone. Ik kan een kleine dar zoals jou makkelijk verslaan.
snel adv.
Those who are are not easily followed. Zij die dat zijn, worden niet snel gevolgd.
More translations in context: goed, gemakkelijker ...
See more translations and examples in context for "easily" or search for more phrases including "easily": "easily accessible", "just as easily"
easily adv.
gemakkelijk

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

easily, easy, early, email


Advertising