dry translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
dry
droog adj.
There was a dry inhabited area. Dit was een droog gebied, dat ook bewoond werd.
The dry sandbanks is periodically possible to spot seals. Op de droog gevallen zandbanken is het op gezette tijden mogelijk zeehonden te spotten.
drogen v.
Hang the jerkbait up to dry for several hours because it is my experience that brown paint needs at least 3-5 hours to dry. Laat nu het geheel enkele uren drogen aangezien vooral de bruine verf minstens 3-5 uur moet drogen eer je de jerkbait kan vastnemen.
Allow to dry for 3-4 minutes before touching, so as to allow the tiny beads of oil to dry and seal in them a beautiful unrivaled luminosity. Laat drogen 3-4 minuten voor het raken, zodat de de kleine kralen van olie te drogen en sluit daarin een mooie ongeëvenaarde helderheid.
dor adj.
Antiseptics prepares liquid, pastelike and dry (the dry apply only on horizontal surfaces). Ontsmettingsmiddelen prigotovlyaiut vocht, pastoobraznymi en dor (dor in toepassing brengen slechts op horizontale vlakken).
Then boards well dry, antiseptirujut and once again dry. Toen grondslagen bijstere inktkoker dor, antiseptiruiut en opnieuw dor.
More translations in context: leeg, gedroogd adj. ...
See more translations and examples in context for "dry" or search for more phrases including "dry": "dry cleaning", "dry matter"
Collaborative Dictionary     English-Dutch
adj.
droog
v.
drogen
n.
stomerij
[UK]
n.
droog metselwerk
[Tech.]
adj.
kurkdroog
exp.
Ik heb droog haar
Hairdresser
exp.
een droge sherry alstublieft
Ordering and eating
exp.
Kan ik ergens mijn kleren drogen?
Laundry
***
'dry' also found in translations in Dutch-English dictionary
v.
dry [dries, dried]
adj.
dry [drier, dryer]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising
Advertising