cracked translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
cracked
gebarsten adj.
That one cracked in the middle. Dat ene die gebarsten is in het midden.
No, I've got a cracked cuticle. Nee, ik heb een gebarsten nagelriem.
gebroken adj./pp.
Last time someone touched her, they got a cracked kneecap. De laatste die haar aanraakte had een gebroken knieschijf.
No, it's not cracked or crushed. Nee, het is niet gebroken of geplet.
gekraakt adj./pp.
Last time I cracked some vertebrae. De laatste keer werd 'n wervel gekraakt.
They probably cracked that hours ago. Dat hebben ze waarschijnlijk al uren geleden gekraakt.
More translations in context: brak adj., kraakte ...
See more translations and examples in context for "cracked" or search for more phrases including "cracked": "cracked up", "it's cracked"
cracked adj.
gebarsten

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

cracked, crack, cracker, cake


Advertising