calculate translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
calculate
berekenen v.
That is why you should calculate enough space. Dat is de reden waarom u moet berekenen of u voldoende ruimte heeft.
Unplanned downtime costs are difficult to calculate, but often significant. De kosten van ongeplande uitvaltijd zijn moeilijk te berekenen, maar vaak gaat het om aanzienlijke bedragen.
berekening
To calculate the remuneration, the contract distinguishes between Bestellleistungen and Bestandsleistungen. Bij de berekening van de vergoeding wordt in het contract onderscheid gemaakt tussen Bestellleistungen en Bestandsleistungen.
This'll take at least two minutes to calculate. De berekening duurt zeker twee minuten.
rekenen v.
Ma helped me to calculate that. Ma hielp me om dat uit te rekenen.
If I gave 50 lire, I could calculate it. Had ik haar 50 gegeven, dan hadden we nu kunnen rekenen.
More translations in context: uitrekenen v., bepalen v. ...
See more translations and examples in context for "calculate" or search for more phrases including "calculate": "used to calculate", "shall calculate"
calculate v.
berekenen

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising