breakdown van translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
breakdown van n.
takelwagen
[UK]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"breakdown van": examples and translations in context
Don't worry my love, go with the breakdown van! Maak je geen zorgen schat, ga mee met de depannagewagen.
At worst, if both headlights blow during a night-time drive, a breakdown van has to be called out, or the car left at the roadside until sunrise. In het ergste geval, te weten het midden in de nacht defect raken van beide koplampen, moet er een takelwagen bij worden gehaald, of moet de auto aan de kant van de weg worden gezet totdat het weer licht wordt.
You had a breakdown in your camper van while on holiday in Croatia? Your holiday has ended and you wish to have a full service on your caravan before it goes into hibernation? U heeft pech met uw kamper tijdens uw verblijf in Kroatië? Vakantie over en u wilt een complete service van uw kamper voor zijn winterslaapje?
I had prepared a response to the issue of the breakdown in diplomatic relations, but once again I promise to pass on his question to my colleague Commissioner van den Broek this evening. Ik had mij voorbereid om vragen te beantwoorden over het verbreken van de diplomatieke betrekkingen, maar ik beloof dat ik vanavond nog deze vraag zal overbrengen aan mijn ambtgenoot, commissaris Van den Broek.
This inspired film-director Felix Van Groeningen to ask Bjorn Eriksson to write the soundtrack for his Oscar-nominated film 'The Broken Circle Breakdown' in '12. Dit inspireerde filmregisseur Felix Van Groeningen in '12 om Bjorn Eriksson te vragen de soundtrack van zijn Oscar-genomineerde film 'The Broken Circle Breakdown' te schrijven.
? Servicing? you will need to ensure that your van is running smoothly and that itæŠ- not likely to breakdown when you least expect it. ? Onderhoud? Moet u ervoor zorgen dat je van draait soepel en dat itæŠ - het niet waarschijnlijk is dat uitsplitsing wanneer u niet verwacht.
See how “breakdown van” is translated from English to Dutch with more examples in context
Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Kunt u de ANWB sturen?
Breakdown
n.
mislukken
n.
bestelwagen
n.
takelwagen
[UK]
n.
zenuwinzinking
n.
verhuiswagen
[US]
n.
verhuiswagen
[UK]
exp.
Kunt u de ANWB bellen?
Breakdown
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising
Advertising