be translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
be
worden v.
All exceptions should be fully justified. Alle uitzonderingen moeten volledig ten genoegen van de bevoegde instantie worden gerechtvaardigd.
Any remaining reconstituted solution should be discarded. Elke overgebleven hoeveelheid van de gereconstitueerde oplossing dient niet meer gebruikt te worden.
zijn v.
ItwasonlylaterIrealised howfateful my decision would be. Pas later realiseerde ik me hoe... noodlottige mijn beslissing zou zijn.
As there should be several thousands of actors already from the start this market could be expected to be reasonably stable. Aangezien er reeds duizenden actoren zouden moeten zijn, kan worden verwacht dat deze markt van het begin af aan redelijk stabiel zal zijn.
komen v.
Specifically, we want it to be possible for small appliances, which can easily be thrown into the dustbin, to be handed in free of charge. Wij willen zeer uitdrukkelijk dat kleine apparaten die heel snel in de vuilnisbak terecht komen, gratis afgegeven kunnen worden.
This should be changed and could be solved only if cooperation between the different levels will be strengthened. Hierin dient verandering te komen en dit kan alleen gebeuren als de samenwerking tussen de verschillende niveaus wordt verbeterd.
More translations in context: wel, moeten v. ...
See more translations and examples in context for "be" or search for more phrases including "be": "be able to", "be used"
be v.
zijn

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Duurt het lang?
Ordering and eating
exp.
Hoeveel wordt het?
Paying
exp.
Wanneer is het klaar?
Repairs
exp.
Wordt het vannacht koud?
Weather
exp.
Wanneer is de lunch klaar?
Self-catering
exp.
Wanneer mag ik naar huis?
Hospital
exp.
Wanneer mag hij naar huis?
Hospital
exp.
Wanneer is de cd klaar?
Photos
exp.
Wanneer is de auto klaar?
Breakdown
exp.
Wanneer is de weg weer vrij?
Driving
exp.
Wanneer zijn de foto's klaar?
Photos
exp.
We zijn nog steeds niet geholpen
Complaints
exp.
Wat moet de druk van de banden zijn?
Petrol
exp.
Wordt het mooi weer?
Weather
exp.
Wat voor weer wordt het morgen?
Weather
***
'be' also found in translations in Dutch-English dictionary
v.
be [am, are]
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

be, bed, bee, beg


Advertising
Advertising