battle translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
battle
gevecht nn.
And now the last battle turnamen tereliminasi. En nu, komt het laatste gevecht in ons eliminatie toernooi.
A warrior preparing for battle cannot be weary. Een strijder die zich op het gevecht voorbereid mag niet vermoeid zijn.
slag nm.
Ranked matchmaking suggests five opponents of higher level to battle. Ranked matchmaking suggereert vijf tegenstanders van een hoger niveau aan de slag.
Though a great battle is raging to the south, a yet far greater battle will be fought here. Hoewel er een grote slag woedt in het zuiden, zal een nog veel grotere slag hier worden uitgevochten.
veldslag nm.
The big battle moved up north. De veldslag is verplaatst naar 't noorden.
More translations and examples : strijden v., vechten v.
We shall meet in battle again. We zullen elkaar terug treffen op het slagveld.
See more translations and examples in context for "battle" or search for more phrases including "battle": "battle against", "battle for"
battle n.
veldslag

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising