ballet dancer translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
ballet dancer
balletdanser nm.
I did a little ballet dancer. Ik deed het met een balletdanser.
Jack of hearts: a ballet dancer with devil's horns. Harten boer: Een balletdanser met horentjes.
balletdanseres nf.
She's quite a talented ballet dancer. Ze is een zeer getalenteerde balletdanseres.
Would-be ballet dancer didn't have the stuff, cut off her feet and bled to death. Een balletdanseres had het net niet dus hakte ze haar voeten af en bloedde dood.
ballerina nf.
You fell in love with a ballet dancer. That... Je werd verliefd op een ballerina.
Well, we need to see the shoes that were involved in the ballet dancer's death. We moeten de schoenen zien die betrokken waren bij de dood van de ballerina.
See how “ballet dancer” is translated from English to Dutch with more examples in context
ballet dancer n.
balletdanser

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
ballet
n.
danser
n.
balletschoenen
exp.
Waar kan ik kaartjes voor het ballet kopen?
Theatre/opera
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising