baby milk translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
baby milk
babymelk n.
Subject: Sale of baby milk in Greece Betreft: Verkoop van babymelk in Griekenland
Subject: Withdrawal of baby milk from the Greek market Betreft: Het van de Griekse markt halen van babymelk
Other examples in context
You're out of baby milk. Je hebt geen baby melk meer.
Concept for filling of big bags with baby milk powder Concept voor vullen van bigbags met babymelkpoeder
Over the last few weeks tens of thousands of babies in China have been poisoned by baby milk polluted with melamine. De afgelopen weken zijn tienduizenden baby's in China vergiftigd door met melamine verontreinigd melkpoeder.
In Greece, first-stage baby milk (for infants of up to six months old) is currently only available in pharmacies. Volledige zuigelingenvoeding (voor zuigelingen gedurende de eerste zes levensmaanden) is vandaag de dag in Griekenland slechts in de apotheek verkrijgbaar.
See how “baby milk” is translated from English to Dutch with more examples in context
baby milk n.
babymelk
[UK]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
baby
n.
babydoekje
n.
babyfles
[US]
n.
reiswieg
[US]
n.
babyfles
[UK]
n.
kinderwagen
[US]
v.
melken
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

baby, bay, babysit, baby milk


Advertising