age limit translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
age limit
leeftijdsgrens
There should be an age limit for wearing spandex. Er zou een leeftijdsgrens moeten staan op het dragen van elastische kledij.
This Ascension holiday with children has actually no age limit. Deze Hemelvaartvakantie met kinderen is eigenlijk zonder leeftijdsgrens.
leeftijdslimiet
The only points we cannot endorse concern the age limit for children and fingerprinting. De enige punten die we niet kunnen bekrachtigen hebben betrekking op de leeftijdslimiet voor kinderen en het maken van vingerafdrukken.
This suggests that there is no immediate urgency to lower the current age limit. Dit wijst erop dat er op dit ogenblik geen dringende noodzaak bestaat voor het verlagen van de huidige leeftijdslimiet.
More translations in context: leeftijdgrens, leeftijdsbeperking ...
See how “age limit” is translated from English to Dutch with more examples in context
age limit n.
leeftijdgrens

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
leeftijd
n.
limiet
n.
snelheidsbeperking
exp.
Wat is de maximale rijsnelheid op deze weg?
Driving
n.
middeleeuwen
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

limit, lime, limp, lift


Advertising